Guziki

Dyrekcja

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach: mgr Iwona Leśniewicz

Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz. Kompetencje dyrektora określa Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe oraz statut Szkoły.


Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach: mgr Robert Jarczewski

Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach: mgr Lilla Popłońska

Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach: mgr Jolanta Sukiennik

Kompetencje wicedyrektora Statut Szkoły rozdział 5

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

26-10-2018 - Edycja treści.

29-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

06-09-2013 - Edycja treści.

04-09-2013 - Edycja treści.

24-07-2013 - Edycja treści.

22-07-2013 - Edycja treści.

19-07-2013 - Edycja treści.

18-07-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 664