Guziki

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi?nazwaOpisu=Skargi%2C+wnioski%2C+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=000228909

  • Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
  • Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji, dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Procedury wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz zasady wydawania zaświadczeń dotyczących kontynuowania nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach
Procedury uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach
Procedury organizowania nauczania indywidualnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach

GODZINY PRACY PRACOWNIKÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. B. PRUSA W SKIERNIEWICACH

Pracownicy sekretariatu I:
Pracownicy sekretariatu II (uczniowskiego):
od poniedziałku do piątku
od poniedziałku do piątku
7:30–16.00

8:00 –16.00
Główny księgowy:
Pracownik kadr i płac:
Kierownik gospodarczy:
od poniedziałku do piątku 8:00 –16.00
Administrator sieci: poniedziałek - wtorek:
środa:
czwartek:
8:00 –12.00
8:00 –13.00
12:00 - 19.00
Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy: poniedziałek:
wtorek:

środa:
czwartek:
piątek:
8:55-10:55
7:55-8:55, 10:40-11:40
11:30-13:30
8:40-9:40
9:40-10:40
Pedagog szkolny: poniedziałek; piątek:
wtorek:
środa:
czwartek:
9:30 - 13:30
8:00 - 12:00
11:00-15:00
10:00-14:00

Psycholog szkolny: poniedziałek:
wtorek:
czwartek:
piątek:
12:30-15:30
9:00 - 12:00
13:00-15:00
9:00 - 11:00
Doradca zawodowy: poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
piątek:
8:00 - 12:00
11:30-15:30
10:30-14:30
8:00 - 12:00
9:00 - 13:00
Biblioteka szkolna czynna: poniedziałek; środa; piątek:
wtorek; czwartek:
8:00-14:30

8:00-15:30

„GABINET PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ”

Pani Ewa Klemba – pielęgniarka dyplomowana – godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 13.00

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

29-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

27-08-2013 - Edycja treści.

25-07-2013 - Edycja treści.

24-07-2013 - Edycja treści.

19-07-2013 - Edycja treści.

17-07-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 529