Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA I ZASADY ICH UDOSTĘPNIANIA w Liceum Ogólnokształcącym
im. Bolesława Prusa w Skierniewicach

 • księga uczniów,
 • księga arkuszy ocen,
 • księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 • księga protokołów i uchwał Rady Pedagogicznej,
 • księga protokołów Rady Rodziców,
 • księga ewidencji pieczęci służbowych i stempli,
 • księgi inwentarzowe,
 • książka kontroli zewnętrznej,
 • książka kontroli wewnętrznej,
 • książka kontroli sanitarnej,
 • rejestr wydanych legitymacji uczniowskich i duplikatów,
 • rejestr wydanych legitymacji dla nauczycieli,
 • rejestr wydanych świadectw szkolnych i duplikatów,
 • rejestr druków ścisłego zarachowania,
 • rejestr zaświadczeń i aktów nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego,
 • rejestr akt osobowych,
 • rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw,
 • rejestr badań okresowych pracowniczych,
 • rejestr szkoleń bhp,
 • ewidencja zastępstw,
 • ewidencja godzin nadliczbowych,
 • ewidencja delegacji,
 • teczki akt osobowych;
 • ewidencja kluczy do budynku i pomieszczeń szkolnych;
 • ewidencja osób uprawnionych do dysponowania kluczami do budynku i pomieszczeń szkolnych;
 • akta osobowe i dokumentacja płacowa,
 • dowody księgowe,
 • dokumentacja szkoły.

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.z 2002 r. nr 101. poz. 926. z późn. zm.).

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

SPOSOBY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH ZAWARTYCH W REJESTRACH
I EWIDENCJACH:

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

08-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

29-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 491