Guziki

Status prawny

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach jest jednostką organizacyjną Miasta Skierniewice, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Liceum działa w oparciu o akt założycielski oraz na podstawie:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
  3. Statut Uchwalony przez Radę Pedagogiczną Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach w dniu 30 listopada 2017 r.

Statut Szkoły

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

26-07-2018 - Edycja treści.

29-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

19-07-2013 - Edycja treści.

18-07-2013 - Edycja treści.

17-07-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 606