Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach jest jednostką organizacyjną Miasta Skierniewice, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Skierniewice nie posiadającą osobowości prawnej.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

29-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

17-07-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 540